LET THE RANK BEGIN!

Digitálna agentúra roka (DAR) je exkluzívny rebríček najúspešnejších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku.
O súťaži

O súťaži

Digitálna agentúra roka

Digitálna agentúra roka (DAR) je exkluzívny rebríček najúspešnejších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku.

Cieľom a poslaním rebríčka DAR je každoročne zostaviť poradie najlepších agentúr v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku, a to na základe 5 hodnotiacich kritérií. Tri kritériá PERFORMANCE, IDEA a EXECUTION tvoria systém priebežného zberania bodov vo vybraných súťažiach digitálneho marketingu doma i v zahraničí. Parameter ECONOMY bude sledovať ekonomickú výkonnosť agentúr na báze obratu a EBITDA. Ďalším hodnotiacim kritériom bude AWARENESS - znalosť digitálnych agentúr na trhu.

Rebríček DAR je zostavený výhradne z členov ADMA, čo je garanciou zaradenia relevantných subjektov do rebríčka. Pre ostatné agentúry sú určené ocenenia Digital Excellence Award (DEA), udeľované podľa rovnakých hodnotiacich kritérií.

Súťažným obdobím je november predchádzajúceho roka až november aktuálneho ročníka rebríčka.

Vyhlasovateľom, organizátorom a zostavovateľ rebríčka DAR je spoločnosť MARKETERS.
Odborným garantom a partnerom rebríčka je Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA).

Kategórie

Economy
Rebríček ECONOMY vyjadruje dosiahnuté ekonomické výsledky agentúry, a to pomerom dvoch parametroch: obratu a zisku pred zdanením (EBIDTA).
Váha hodnotiaceho kritéria:
Ideas
V hodnotiacej kategórii IDEAS sa agentúre započítava bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kreativitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
Váha hodnotiaceho kritéria:
Performance
V hodnotiacej kategórii PERFORMANCE sa agentúre započítava bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na efektivitu v oblasti digitálneho/online marketingu.
Váha hodnotiaceho kritéria:
Execution
V hodnotiacej kategórii EXECUTION sa agentúre započítava bodové hodnotenie zo všetkých relevantných súťaží zameraných na kvalitu spracovania v oblasti.
Váha hodnotiaceho kritéria:
Awareness
Hodnotenie podľa znalosti agentúr parametrom TA (Total Awareness), ktorý je kombináciou spontánnej a podporenej znalosti z Panelu marketingových profesionálov.
Váha hodnotiaceho kritéria:

Výsledky

Galéria

Event

Slávnostné vyhlásenie digitálnej agentúry roka

Večer, ktorý patrí najlepším tvorcom kampaní v oblasti digitálneho marketingu na Slovensku a ich klientom. Jediný večer v roku, kedy monumentálna socha DAR putuje do rúk nového víťaza tohto ocenenia a názov jeho agentúry bude navždy vygravírovaný na tejto hodnotnej skulptúre.

Výsledky DAR i DEA budú zverejnené na konferencii DIGITAL RULEZZ 2019, ktorá sa uskutoční 26. novembra tohto roku v Starej tržnici v Bratislave. Slávnostné dekorovanie víťazov prebehne na večernej afterparty od 19.00 na rovnakom mieste.

Partneri