Let the rank begin!

Exkluzívny rebriček digitálnych marketingových agentúr na Slovensku podľa hodnotiacich parametrov:

ECONOMY - ekonomická výkonnosť
PERFORMANCE - efektivita
IDEA - kreativita
EXECUTION - craft
AWARENESS - znalosť

Zber dát pre zostavenie rebríčka prebieha medzi dvoma ročníkmi Digital RULEZZ.
Výsledky prvého ročníka zverejníme na Digital RULEZZ 2019!